Istaknute teme

Javni poziv za kandidaturu na dužnost delegiranog europskog tužitelja
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na temelju članka 5. stavka 1. alineje 1. i članka 6. Pravilnika o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje delegiranih europskih tužitelja (Narodne novine, broj: 139/2020; u daljnjem tekstu: Pravilnika) objavljuje:
Restrukturiranje, predstečajni ili stečajni postupak
Od 1. rujna 2015. godine na snazi je novi Stečajni zakon kojim su propisane pretpostavke za otvaranje i provedbu predstečajnoga i stečajnoga postupka te pravne posljedice njihova otvaranja i provedbe. 
Stečajni upravitelji
Novim Stečajnim zakonom („Narodne novine“, br. 71/15, 104/17) propisano je utvrđivanje dvije liste stečajnih upravitelja: lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja, stručna obuka stečajnih upravitelja te stručno usavršavanje stečajnih upravitelja.
Stečaj potrošača
Od 1. rujna 2015. godine na snazi je novi Stečajni zakon kojim su propisane pretpostavke za otvaranje i provedbu predstečajnoga i stečajnoga postupka te pravne posljedice njihova otvaranja i provedbe. 
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, popularno zvan i Zakon o zviždačima je novi zakon koji je stupio na snagu 1. srpnja 2019. godine. 
Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima
Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima objedinjuje nacionalna pravosudna tijela te glavnu ulogu u izvršavanju zadataka Mreže imaju nacionalne kontakt točke i internetska stranica Europske komisije e-Justice Portal.
Statistički prikaz
Statistički prikaz sintetička je i dijelom analitička tromjesečna publikacija. 
Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine donio je Hrvatski sabor na sjednici 12. lipnja 2015. godine.
e-Prijava vjenčanja
Usluga e-Prijava Vjenčanja omogućava ženiku i nevjesti da podnesu prijavu namjere sklapanja braka u građanskom obliku u službenim prostorijama.
e-Novorođenče
Dijete se prijavljuje u matičnom uredu prema mjestu rođenja djeteta na temelju usmene prijave roditelja u matičnom uredu ili pisane prijave roditelja putem usluge e-Novorođenče.