O Ministarstvu

Stranica u izradi! 


Vizija 

Nepristrano, stručno pravosuđe i javna uprava koje opravdavaju povjerenje građana i društva u cjelini i čijem napretku treba doprinositi.

Pravosuđe dostupno svima bez razlike, koje na principima vladavine prava obavlja svoju funkciju i potpuno je osposobljeno za djelovanje unutar EU i kao takvo odražava najviše europske standarde. Korisnički usmjerena i inovativna javna uprava.
 

Misija

Osiguravanje uvjeta kvalitetnog funkcioniranja i daljnje izgradnje pravosudnog sustava Republike Hrvatske, kao i očuvanje njegovih temeljnih vrijednosti.
 
Povećanje učinkovitosti i kvalitete javne uprave u pružanju i ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske, decentralizacija i digitalizacija.

Organigram Ministarstva pravosuđa i uprave

Ministarstvo pravosuđa i uprave ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave NN 85/20.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave (NN 97/20, NN 85/22, NN 35/24) uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva pravosuđa i uprave, nazivi upravnih organizacija, ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja i okvirni broj državnih službenika i namještenika te druga pitanja koja su od osobite važnosti za rad Ministarstva.