Iz djelokruga

ZUP - informirajte se o upravnom postupanju!

Opći upravni postupak služi ostvarenju i zaštiti prava građana, ali i utvrđivanju metode rada u javnom sektoru.

Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Ustavom Republike Hrvatske propisano je da je u Republici Hrvatskoj državna vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom građanima na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina jamči i regulira širok raspon prava nacionalnih manjina. 
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Svi državni službenici dužni su trajno unapređivati znanja, vještine i sposobnosti potrebne za obavljanje poslova svog radnog mjesta te sudjelovati u organiziranim programima izobrazbe na koje su upućeni od strane državnog tijela ili im je pohađanje pojedinih programa izobrazbe odobreno.
Životno partnerstvo
U registar životnog partnerstva upisuje se činjenica sklopljenog životnog partnerstva koja se dogodila u Republici Hrvatskoj.
Sklapanje braka
Brak se sklapa suglasnom izjavom žene i muškarca.
Prijava rodenja
Rođenje djeteta prijavljuje se u roku od 15 dana od dana rođenja djeteta.
Prijava smrti
Smrt su dužni prijaviti članovi obitelji s kojima je umrli živio.
Državne matice
Državne matice su evidencija o osobnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti i drugi podaci o tim činjenicama utvrđeni zakonom.
Izbori u Republici Hrvatskoj
Ustav Republike Hrvatske osigurava svakom državljaninu Republike Hrvatske koji je navršio 18 godina života opće i jednako biračko pravo. 
Pečati i žigovi s grbom RH
Zahtjev za dobivanje odobrenja za izradu pečata i/ili žiga s grbom Republike Hrvatske
Planovi prijama
Sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima slobodna radna mjesta u državnim tijelima mogu se popunjavati samo u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu i prema usvojenom planu prijama u državnu službu, osim u slučaju potrebe prijama u državnu službu na određeno vrijeme. 
Državni službenici i namještenici
Poslove u državnim tijelima obavljaju državni službenici i namještenici.