Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:17.9.2021.
Naziv radnog mjesta:viši državnoodvjetnički savjetnik/ca
Institucija:Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola
Stručni uvjeti::- završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, - položen pravosudni ispit, - dvije godine radnog iskustva kao državnoodvjetnički savjetnik, sudac, državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika, odvjetnik ili javni bilježnik odnosno osoba koja je radila na drugim pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita najmanje pet godina
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola, Rovinjska 2a, 52100 Pula-Pola, s naznakom "Interni oglas za prijam višeg državnoodvjetničkog savjetnika/ice".
 
Datum javne objave:3.11.2021.
Dostava se smatra izvršenom:11.11.2021.
Datum objave oglasa:17.9.2021.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu