Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:20.9.2021.
Naziv radnog mjesta:sudski savjetnik (m/ž)
Institucija:Općinski kazneni sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij prava, odnosno, visoka stručna sprema - diplomirani pravnik sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - položen pravosudni ispit
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Rok za podnošenje prijava na interni oglas je 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Općinski kazneni sud u Zagrebu, Ravnateljstvo suda, 10000 Zagreb, Ilica 207, s naznakom "Prijava na interni oglas".
 
Datum javne objave:17.11.2021.
Dostava se smatra izvršenom:25.11.2021.
Datum objave oglasa:20.9.2021.
Link na rješenje:Rjesenje o izboru