Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:23.5.2023.
Naziv radnog mjesta:načelnik/ca policijske postaje
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova , Policijska uprava karlovačka
Stručni uvjeti::-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema, -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti, -najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima policije ili 8 godina radnog iskustva na poslovima specijalizirane linije rada za radna mjesta u specijaliziranim policijskim postajama -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski inspektor ili viši policijski inspektor
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:INTERNI OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:5.7.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Datum objave poziva na testiranje:8.8.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA 47 000 KARLOVAC, TRG HRVATSKIH REDARSTVENIKA 6 s naznakom “ interni oglas ”
 
Datum javne objave:20.7.2023.
Dostava se smatra izvršenom:28.7.2023.
Datum objave oglasa:23.5.2023.
Link na rješenje:Rješenje o izboru
 
Datum javne objave:8.9.2023.
Dostava se smatra izvršenom:16.9.2023.
Datum objave oglasa:23.5.2023.
Link na rješenje:Rješenje o izboru