Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:20.6.2023.
Naziv radnog mjesta:viši savjetnik specijalist m/ž
Institucija:Državnoodvjetničko vijeće
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke – najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – poznavanje rada na računalu (posebice Word i Excel) – znanje engleskog jezika – razina B2 – položen pravosudni ispit – istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
Opis poslova:Obavijest uz interni oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave poziva na testiranje:3.7.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijave na interni oglas je 8 dana od objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državnoodvjetničko vijeće, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV, s naznakom: »Interni oglas – za višeg savjetnika specijalista«.
 
Datum javne objave:12.7.2023.
Dostava se smatra izvršenom:20.7.2023.
Datum objave oglasa:19.6.2023.
Link na rješenje:Rješenje o izboru