Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:18.9.2023.
Naziv radnog mjesta:viši informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav m/ž
Institucija:Upravni sud u Osijeku
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine informatičkog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera, - položen državni ispit, - 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Upravni sud u Osijeku, Ured predsjednika Suda, Trg Ante Starčevića 7/II, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na interni oglas — viši informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav”
 
Datum javne objave:19.10.2023.
Dostava se smatra izvršenom:27.10.2023.
Datum objave oglasa:18.9.2023.
Link na rješenje:Rješenje o izboru