Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:25.9.2023.
Naziv radnog mjesta:lučki kapetan s položajem načelnika sektora m/ž
Institucija:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Stručni uvjeti::- završen prediplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine prometne struke - vodni smjer ili pomorske struke – nautički smjer (unutarnja plovidba), - osposobljen za zapovjednika ili osposobljen za zapovjednika A ili kapetan unutarnje plovidbe ili osposobljen za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg ili osposobljen za kapetana duge plovidbe, - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a za pomorsku struku ili prometnu struku vodni smjer odgovarajućim radnim iskustvom smatra se i plovidbena služba u svojstvu časnika u trajanju od najmanje dvije godine, - pasivno razumijevanje engleskog, njemačkog ili ruskog jezika, - položen vozački ispit B kategorije, - poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, - položen državni ispit odgovarajuće razine.
Broj izvršitelja:11
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave obustave/poništenja:28.11.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.