Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:9.10.2023.
Naziv radnog mjesta:Ovlašteni zemljišnoknjižni referent (radno mjesto II vrste) m/ž
Institucija:Općinski sud u Dubrovniku
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društvenog ili geodetskog smjera, - 3 godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta - položen državi ispit i poseban stručni ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave obustave/poništenja:17.11.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na interni oglas je 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Dubrovniku, Ured predsjednice, Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik, uz naznaku: »Prijava na interni oglas broj 7 Su-868/2023«.