Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:11.10.2023.
Naziv radnog mjesta:načelnik/ca policijske postaje; Policijska postaja Virovitica
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska
Stručni uvjeti::-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema, -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti, -najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima policije ili 8 godina radnog iskustva na poslovima specijalizirane linije rada za radna mjesta u specijaliziranim policijskim postajama -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje viši policijski inspektor ili samostalni policijski inspektor
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:INTERNI OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:7.12.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA 33 000 VIROVITICA, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 19 s naznakom “ interni oglas ”
 
Datum javne objave:9.1.2024.
Dostava se smatra izvršenom:17.1.2024.
Datum objave oglasa:11.10.2023.
Link na rješenje:Rješenje o izboru