Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.2.2024.
Naziv radnog mjesta:načelnik policijske postaje m/ž; Postaja prometne policije Pula
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska
Stručni uvjeti::-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema, -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti, -najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima policije ili 8 godina radnog iskustva na poslovima specijalizirane linije rada za radna mjesta u specijaliziranim policijskim postajama, -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski inspektor ili viši policijski inspektor.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:INTERNI OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:8.4.2024.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA 52 000 PULA, TRG REPUBLIKE 1 s naznakom “ interni oglas ”