Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:6.3.2019.
Naziv radnog mjesta:načelnik/ca policijske postaje
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema, - najmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, - položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski inspektor.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave poziva na testiranje:29.3.2019.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje-ISPRAVAK
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA 20 000 DUBROVNIK, DR. ANTE STARČEVIĆA 13 s naznakom “ interni oglas za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ce”
 
Datum javne objave:30.4.2019.
Dostava se smatra izvršenom:8.5.2019.
Datum objave oglasa:6.3.2019.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju