Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:16.6.2021.
Naziv radnog mjesta:Upravitelj Zajedničke sudske pisarnice
Institucija:Trgovački sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::- Završen preddiplomski sveučilišni studij prava ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine , - 5 godina radnog iskustva - položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave obustave/poništenja:22.7.2021.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Link na obustavu
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Trgovački sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Petrinjska 8, s naznakom: »Za oglas za prijam u državnu službu za (navesti radno mjesto za upravitelja zajedničke sudske pisarnice)