Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Naziv radnog mjesta:administrativni/a referent/ica – upisničar/ka
Institucija:Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
 
Datum javne objave:31.1.2023.
Dostava se smatra izvršenom:8.2.2023.
Broj NN:118/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu