Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Pronađeno 3775 rezultata.
Prekršajni sud u Puli-Polaadministrativni referent sudski zapisničar m/ž; Stalna služba u Pazinu21.02.2018.
Ured državne uprave u Zadarskoj županijiRačunovodsveni/a referent/ica za likvidaturu isplata 21.02.2018.
Općinski sud u Rijeciadministrativni referent – sudski zapisničar m/ž19.02.2018.
Općinski sud u Rijecisudski referent – zemljišnoknjižni19.02.2018.
Općinski građanski sud u Zagrebu4 radna mjesta19.02.2018.
Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijekastručni referent za katastarske poslove 19.02.2018.
Ministarstvo unutarnjih poslova11 radnih mjesta16.02.2018.