Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Pronađeno 3876 rezultata.
Državna geodetska uprava stručni referent za geodetske poslove; Područni ured za katastar Sisak 30.10.2017.
Ministarstvo znanosti i obrazovanjaviši/a stručni/a savjetnik/ca; Odjel za pripremu, praćenje i provedbu politika30.10.2017.
Općinski sud u Dubrovnikuadministrativni referent – sudski zapisničar m/ž27.10.2017.
Općinski sud u Dubrovnikuadministrativni referent – sudski zapisničar m/ž27.10.2017.
Općinski sud u Dubrovniku2 radna mjesta27.10.2017.
Općinski sud u Dubrovnikuviši informatički referent27.10.2017.
Državni hidrometeorološki zavodstručni suradnik/ica; Odjel za istraživanje klime i biometeorologiju 26.10.2017.
Županijski sud u Varaždinuadministrativni referent – sudski zapisničar (m/ž)26.10.2017.
Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji administrativni/a referent/ica; Odjel za informatiku i uredsko poslovanje25.10.2017.