Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.11.2021.
Datum objave u NN:29.10.2021.
Naziv radnog mjesta:viši upravni savjetnik/ica
Institucija:Državnoodvjetničko vijeće
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, – najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – poznavanje rada na računalu (posebice Word i Excel), – znanje engleskog jezika – razina B2, – položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:15.11.2021.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Datum objave poziva na testiranje:6.12.2021.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje - PROMJENA DATUMA
Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državnoodvjetničko vijeće, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV, s naznakom: »Javni natječaj za višeg upravnog savjetnika«.
 
Datum javne objave:23.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom:31.12.2021.
Broj NN:117/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu