Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:22.11.2021.
Datum objave u NN:19.11.2021.
Naziv radnog mjesta:državnoodvjetnički savjetnik/ca
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Stručni uvjeti::– završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, – položen pravosudni ispit.
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose isključivo u zatvorenoj kuverti, neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, Selska cesta 2, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Javni natječaj za državnoodvjetničkog savjetnika«.
 
Datum javne objave:3.1.2022.
Dostava se smatra izvršenom:11.1.2022.
Broj NN:124/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu