Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:5.1.2022.
Datum objave u NN:5.1.2022.
Naziv radnog mjesta:voditelj pisarnice državnoodvjetničke uprave m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomskog ili upravnog smijera u trajanju od najmanje tri godine – najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit – poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu.
Opis poslova:Prilog uz JN
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose isključivo u zatvorenoj kuverti, neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 7, 35000 Slavonski Brod, s naznakom: »Javni natječaj za voditelja pisarnice državnoodvjetničke uprave«.
 
Datum javne objave:4.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:14.3.2022.
Broj NN:2/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu