Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Datum objave u NN:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski kazneni sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku – poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije) – najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima – položen državni ispit.
Broj izvršitelja:3
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:21.2.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:3
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Općinski kazneni sud u Zagrebu, Ravnateljstvo suda, 10000 Zagreb, Ilica 207, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar – tri izvršitelja/ice«.