Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Datum objave u NN:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:voditelj Pododsjeka za materijalno i financijsko poslovanje
Institucija:Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili druge odgovarajuće struke – najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni ispit – poznavanje rada na računalu.
Opis poslova:Prilog uz javni natječaj
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:10.2.2022.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Datum objave obustave/poništenja:24.2.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Vlaška ulica 116, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam voditelj Pododsjeka za materijalno i financijsko poslovanje«.