Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Datum objave u NN:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:državnoodvjetnički savjetnik/ica
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Stručni uvjeti::– završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, – položen pravosudni ispit.
Opis poslova:Prilog uz javni natječaj
Broj izvršitelja:5
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:8.3.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:2
Datum objave obustave/poništenja:11.4.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose isključivo u zatvorenoj kuverti, neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, Selska cesta 2, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Javni natječaj za radno mjesto državnoodvjetničkog savjetnika«.
 
Datum javne objave:13.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:21.4.2022.
Broj NN:8/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:13.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:21.4.2022.
Broj NN:8/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu