Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:26.1.2022.
Datum objave u NN:26.1.2022.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Općinski sud u Pazinu
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 11/2022 od 26. siječnja 2022. godine
Opis poslova:Prilog uz javni natječaj
Broj izvršitelja:4
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:4.2.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Datum objave poziva na testiranje:4.2.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Datum objave poziva na testiranje:9.2.2022.
Poziv na testiranje:ODGODA TESTIRANJA - OBAVIJEST
Datum objave poziva na testiranje:11.2.2022.
Poziv na testiranje:POZIV NA TESTIRANJE - PONOVNA OBAVIJEST
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Pazinu, Ured predsjednika suda, Pazin, Franjevačke stube 2, uz naznaku: »Prijava na javni natječaj 7 Su-55/2022« uz naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje.
 
Datum javne objave:11.2.2022.
Dostava se smatra izvršenom:21.2.2022.
Broj NN:11/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:25.2.2022.
Dostava se smatra izvršenom:7.3.2022.
Broj NN:11/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu