Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:30.11.2022.
Datum objave u NN:30.11.2022.
Naziv radnog mjesta:3 radna mjesta
Institucija:Općinski sud u Gospiću
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 139/2022 od 30. studenoga 2022. godine
Broj izvršitelja:3
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Gospiću, 53000 Gospić, Trg A. Stepinca 3 (poštom ili predajom u prijemnoj pisarnica Suda), s naznakom: »Prijava na javni natječaj« te u nastavku naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.