Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:15.12.2022.
Datum objave u NN:14.12.2022.
Naziv radnog mjesta:viši savjetnik – stručni suradnik za mladež m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Požegi
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij edukacijsko-rehabilitacijskog, psihološkog, pedagoškog smjera ili smjera socijalnog rada, – najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni ispit – poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu.
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:19.1.2023.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Datum objave poziva na testiranje:27.1.2023.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje - PONOVLJENI
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (https://mpu.gov.hr) neposredno ili poštom preporučeno na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Požegi, Sv. Florijana 2, 34000 Požega, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam – viši savjetnik – stručni suradnik za mladež«.