Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.3.2023.
Datum objave u NN:29.3.2023.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž; mjesto rada Osijek
Institucija:Općinski sud u Osijeku
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema, upravne, birotehničke, ekonomske ili grafičke struke (druga srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu navedenih škola), – položen državni stručni ispit, – poznavanje rada na računalu, – jedna godina radnog iskustva u struci
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Osijeku, Europska avenija 7, 31000 Osijek, uz naznaku: »Prijava na javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar«.
 
Datum javne objave:25.5.2023.
Dostava se smatra izvršenom:2.6.2023.
Broj NN:36/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu