Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:5.6.2023.
Datum objave u NN:2.6.2023.
Naziv radnog mjesta:viši stručni savjetnik m/ž; Služba za proračun, financijsko upravljanje i kontrolu
Institucija:Središnji državni ured za demografiju i mlade
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, – najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni ispit II. razine, – poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:13.7.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za demografiju i mlade, Glavno tajništvo, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, broj i naziv radnog mjesta«, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb.