Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:5.6.2023.
Datum objave u NN:2.6.2023.
Naziv radnog mjesta:magistar farmacije m/ž
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij farmaceutske struke, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – važeća licenca za samostalan rad, – poznavanje rada na računalu, – položen državni ispit.
Opis poslova:Obavijest uz JN
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:21.6.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Datum objave obustave/poništenja:9.8.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107, 10000 Zagreb, s naznakom: »Javni natječaj za radno mjesto magistar farmacije – ne otvarati«.