Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:25.4.2013.
Datum objave u NN:24.4.2013.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar
Institucija:Trgovački sud u Osijeku
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, gimnazije ili druge četverogodišnje srednje škole čiji nastavni plan i program je isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu za propisanu struku, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:10.5.2013.
Poziv na testiranje:Poziv za testiranje
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu Trgovačkog suda u Osijeku, Zagrebačka 2, Osijek, s naznakom: »Javni natječaj za prijam službenika«.