Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.4.2013.
Datum objave u NN:26.4.2013.
Naziv radnog mjesta:viši stručni savjetnik; Glavno tajništvo ministarstva, Sektor za proračun, financije, isplatu trjanih prava, informatizaciju i javnu nabavu
Institucija:Ministarstvo branitelja
Stručni uvjeti::– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prava – poznavanje rada na osobnom računalu – položen državni stručni ispit (kandidati/kinja koji nemaju položen državni stručni ispit dužni/e su ga položiti u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada) – 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – posjedovanje odgovarajućeg certifikata iz područja javne nabave (kandidat/kinje koji/e nemaju odgovarajući certifikat dužni/e su ga položiti)
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo branitelja, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6, Glavno tajništvo, s naznakom: »Ne otvaraj, prijava na javni natječaj«.