Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:6.5.2013.
Datum objave u NN:3.5.2013.
Naziv radnog mjesta:viši upravni savjetnik; Sjedište Državnog inspektorata, Kabinet glavnog inspektora
Institucija:Državni inspektorat
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske ili druge društvene struke – najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – znanje engleskog jezika – znanje rada na računalu – položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:26.6.2013.
Poziv na testiranje:Poziv
Prijave se podnose u roku 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Državni inspektorat, ZA NATJEČAJ, Petračićeva 4, 10000 Zagreb.