Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:6.5.2013.
Datum objave u NN:3.5.2013.
Naziv radnog mjesta:informatički referent; Sjedište Državnog inspektorata, Sektor općih poslova,
Institucija:Državni inspektorat
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema ekonomske, informatičke, elektrotehničke struke ili druge tehničke ili društvene struke – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – znanje rada na računalu – položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:26.6.2013.
Poziv na testiranje:Poziv
Prijave se podnose u roku 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Državni inspektorat, ZA NATJEČAJ, Petračićeva 4, 10000 Zagreb.