Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Slika /slike/Istaknute teme/zajednicka komisija.jpg

Ugovorne strane Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike imenuju zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora.

Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike konstituirana je na sjednici održanoj dana 18. siječnja 2018. godine.

Komisija ima sedam članova od kojih svaka strana imenuje tri člana, a sedmog pridruženog člana imenuje dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu koji na sjednicama sudjeluje samo u slučaju kada članovi Komisije ne mogu donijeti odluku većinom glasova.

Sve odluke komisija donosi većinom glasova.

Predsjednica Zajedničke komisije je Iva Bolanča, a tajnik je Krešimir Milobara.

Sjedište Komisije je pri Ministarstvu pravosuđa i uprave u Zagrebu, Maksimirska 63.

Komisija donosi Poslovnik o radu Zajedničke komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Ugovorne strane (uključujući državna tijela i podružnice sindikata) mogu komisiji upućivati zahtjeve za tumačenje ovog Ugovora.

Službenici i namještenici mogu komisiji upućivati zahtjeve za tumačenje ovog Ugovora isključivo putem popunjenog obrasca koji se nalazi u prilogu Kolektivnog ugovora, a čiji obrazac se može preuzeti ovdje: Obrazac (word).

Upiti se na propisanom obrascu mogu dostaviti na mail adresu: kolektivni.ugovor@mpu.hr

Upiti se urudžbiraju i razmatraju na sjednicama Komisije prema redoslijedu primitka.

Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Možda vas zanima i...