Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:22.10.2021.
Naziv radnog mjesta:Savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva
Institucija:Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke - položen državni stručni ispit - najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu Ul. kneza Mislava 11/3, 10 000 Zagreb.
 
Datum javne objave:10.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom:20.12.2021.
Datum objave oglasa:22.10.2021.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu