Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:20.12.2021.
Naziv radnog mjesta:viši stručni referent/ica
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ekonomske ili druge odgovarajuće struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na računalu.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr, neposredno ili poštom u zatvorenim kovertama na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, Selska cesta 2, 10 000 Zagreb, s naznakom "Oglas za radno mjesto višeg stručnog referenta, 1-izvršitelj/ica ".
 
Datum javne objave:4.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:12.4.2022.
Datum objave oglasa:20.12.2021.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu