Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:20.12.2021.
Naziv radnog mjesta:državnoodvjetnički zapisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema ekonomske, birotehničke ili grafičke struke - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni stručni ispit - poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu - sposobnost prijepisa I-B kategorije
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:3.1.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama u Ministarstva pravosuđa i uprave (www.mpu.gov.hr), a prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, Hrvatske državnosti 5A, s naznakom: "Oglas za prijem državnoodvjetničkog zapisničara na određeno vrijeme".
 
Datum javne objave:4.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:14.3.2022.
Datum objave oglasa:17.12.2021.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu