Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:sudski savjetnik m/ž
Institucija:Općinski sud u Bjelovaru
Stručni uvjeti::– završen diplomski sveučilišni studij prava, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, – položen pravosudni ispit.
Opis poslova:Prilog uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:4.2.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Bjelovaru, Ured predsjednice, Josipa Jelačića 3, 43000 Bjelovar (uz naznaku: „Prijava na Oglas – sudski savjetnik, na broj spisa 7 Su-52/2022“).