Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:21.1.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Puli-Pola
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema (IV stupanj) upravne, birotehničke, ekonomske ili grafičke struke, gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, - poznavanje rada na računalu (odlično vladanje vještinom daktilografije), - položen državni stručni ispit, - najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:7.2.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PULI-POLA, Ured predsjednika suda, Pula-Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: "prijava na oglas 7 Su-23/2022".
 
Datum javne objave:23.2.2022.
Dostava se smatra izvršenom:3.3.2022.
Datum objave oglasa:21.1.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu