Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:21.1.2022.
Naziv radnog mjesta:sudski savjetnik m/ž
Institucija:Općinski sud u Zadru
Stručni uvjeti::- završen diplomski i sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava - položen pravosudni ispit
Broj izvršitelja:10
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:10.3.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:10
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, (www.mpu.gov.hr), neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Zadru, Borelli 9, 23000 Zadar, Uz naznaku "Prijava za Oglas - sudski savjetnik".