Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:13.10.2022.
Naziv radnog mjesta:viši upravni referent m/ž; Policijska postaja Ogulin
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine - područje društvenih, tehničkih ili humanističkih znanosti - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni ispit II. razine
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:17.11.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje i razgovor
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/22298, neposredno ili poštom, na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA Trg hrvatskih redarstvenika 6 47000 KARLOVAC s naznakom „Za oglas“
 
Datum javne objave:19.1.2023.
Dostava se smatra izvršenom:27.1.2023.
Datum objave oglasa:13.10.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu