Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:25.1.2023.
Naziv radnog mjesta:nadzornik za unutarnje poslove; Služba za državljanstvo
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - područje društvenih znanosti - položen državni ispit II. razine
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:6.4.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Uprava za ljudske potencijale Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Ulica grada Vukovara 33, Zagreb s naznakom »Za oglas na određeno vrijeme«