Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:20.11.2023.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za oglas za prijam u državnu službu u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske «.