Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:9.4.2024.
Naziv radnog mjesta:zapisničar u tijelima sudbene vlasti m/ž
Institucija:Općinski sud u Bjelovaru
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, zatim gimnazije ili druge četverogodišnje srednje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, – položen državni stručni ispit, – najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:16.5.2024.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Bjelovaru, Ured predsjednice, Josipa Jelačića 3, 43000 Bjelovar (uz naznaku: „Prijava na Oglas – zapisničar u tijelima sudbene vlasti, na broj spisa 7 Su-292-2024“).