Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:9.4.2024.
Naziv radnog mjesta:poreznik III vrste m/ž; Mjesto rada Pakrac
Institucija:Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Požega
Stručni uvjeti::- razina 4.2. HKO-a, ekonomske ili upravne struke - položen državni ispit I. razine - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - poznavanje rada na računalu
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Požega, 34000 Požega, Županijska 14.