Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:9.4.2024.
Naziv radnog mjesta:sudski savjetnik m/ž
Institucija:Općinski sud u Slavonskom Brodu
Stručni uvjeti::završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prava, položen pravosudni ispit.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:23.4.2024.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13, 35000 Slavonski Brod, s naznakom: "Prijava na oglas-sudski savjetnik".