Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:9.4.2024.
Naziv radnog mjesta:zapisničar u tijelima sudbene vlasti m/ž
Institucija:Trgovački sud u Osijeku
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke struke i gimnazije ili druge četverogodišnje srednje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu za propisanu struku, - poznavanje rada i vještine pisanja na računalu - položen državni ispit, - najmanje jedna godina radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:26.4.2024.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od objave na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr, a podnosi se neposredno ili poštom na adresu: Trgovački sud u Osijeku, Zagrebačka ulica 2, Osijek, s naznakom: »Prijava na oglas za radno mjesto: zapisničar u tijelima sudbene vlasti«