Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:10.4.2024.
Naziv radnog mjesta:sudski savjetnik (u općinskim, upravnim, trgovačkim i županijskim sudovima) m/ž
Institucija:Općinski sud u Rijeci
Stručni uvjeti::- razina 7.1. sv Hrvatskog kvalifikacijskog okvira pravne struke; - položen pravosudni ispit;
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, Rijeka, uz naznaku PRIJAVA NA OGLAS te uz naznaku RADNOG MJESTA i poslovnog broja 07 Su-600/2024.