Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:10.4.2024.
Naziv radnog mjesta:sudski referent za ovrhu m/ž
Institucija:Općinski sud u Rijeci
Stručni uvjeti::- razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira društvene struke ili gimnazija; - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; - položen stručni ispit za službenike zaposlene u pravosudnim tijelima; - poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:10.5.2024.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, Rijeka, uz naznaku PRIJAVA NA OGLAS te uz naznaku RADNOG MJESTA i poslovnog broja 07 Su-601/2024.