Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:10.4.2024.
Naziv radnog mjesta:sudski referent za izvršenje kazni m/ž
Institucija:Općinski sud u Sesvetama
Stručni uvjeti::• srednja stručna sprema upravne, biotehničke, ekonomske ili grafičke struke ili završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke • položen državni ispit I. razine, • poznavanje rada na računalu • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, na adresu: Općinski sud u Sesvetama, Sesvete, Industrijska cesta 15, s naznakom: „Prijava na oglas“.